services

Feel service

Tin nhắn chuỗi kakao talk-chuông báo talk/ Talk bạn bè

Chuông báo talk là dịch vụ chuyển tin nhắn chuỗi thông tin trên cơ sở số điện thoại mà không cần thêm họ làm bạn
Talk bạn bè là dịch vụ có thể chuyển phát tin nhắn có tính chất quảng cáo tới đối tượng khách hàng đã kết bạn ID vàng hoặc bạn bè thêm.

chuông báo talk

Talk bạn bè

Chúng tôi xin giới thiệu với quí vị như thế này!

Tăng hình ảnh thương hiệu

Quen thuộc hơn với các thông tin di động!

Giảm chi phí

Nhiều nội dung hơn rẻ hơn tin nhắn văn bản cũ!

Tăng cường quan hệ khách hàng

Có thể quản lí khách hàng có hệ thống hơn, tự động hóa chuyển phát, tin nhắn cá nhân hóa

Trình tự sử dụngHỏi và tư vấn

hợp đồng dịch vụ

chuyển phát API/ cài đặt phần mềm đại lí/

đăng kí bảng từ

chuyển phát tin nhắn.

Hỏi về cách sử dụng

Tel. +82 10-8542-0321

Email. cho720@mnwise.com