services

Feel service

Dịch vụ đại lí chuyển phát

Là dịch vụ đại lí chuyên môn giúp khách hàng có thể chuyển phát tin nhắn tùy theo hình thức mà không cần bố trí nhân lực đảm trách riêng hay xây dựng hệ thống.

Chuyển phát tin nhắn văn bản, thư điện tử tự động tùy theo khách hàng như thay đổi thông tin cá nhân, chúc mừng gia nhập hội viên….v.v

Chuyển phát văn bản hướng dẫn hay hóa đơn áp dụng mã hóa và dữ liệu cá nhân hóa phức tạp.

Chuyển pháp tin nhắn khách hàng quản lí và tiếp thị các loại.

Ưu điểm đặc biệt của dịch vụ

Chúng tôi xin giới thiệu với quí vị như thế này!

Doanh nghiệp vừa và nhỏ/doanh nghiệp cá nhân

 • · Nội dung thông báo và tin tức
 • · Bảng lương chi tiết
 • · Quảng cáo sản phẩm và chương trình khuyến mãi
 • · Như tin nhắn hướng dẫn các loại

Đại lí/ nhượng quyền/ cho thuê

 • · Nội dung thông báo và tin tức
 • · Hóa đơn cước dịch vụ
 • · Tiếp thị và sự kiện
 • · Như tin nhắn hướng dẫn các loại

Cơ quan giáo dục(trung tâm dạy thêm/công ty dạy thêm)

 • · Hướng dẫn khai giảng
 • · Hóa đơn tiền học, tiền học thêm
 • · Nội dung thông báo và tin tức
 • · Như tin nhắn hướng dẫn các loại

Hội đồng môn/các loại họp mặt

 • · Nội dung thông báo
 • · Bản tin
 • · Thông báo tiền hiếu hỉ
 • · Như tin nhắn hướng dẫn các loại

Chức năng chính

Trình tự sử dụngHỏi và tư vấn

hợp đồng dịch vụ, hợp tác công việc

cài đặt đối tượng và nội dung chuyển phát

thử và chuyển phát thực

cung cấp báo cáo

hoạt động tiếp thị

Hỏi về cách sử dụng

Tel. +82 10-8542-0321

Email. cho720@mnwise.com