products

View my product

Giải pháp phân tách mạng chuyển phát - Cổng vào MTS

Cổng vào MTS cấu thành tường lửa hai lần giữa mạng internet và mạng công việc khi chuyển phát tin nhắn, cung cấp cấu hình tối ưu hóa được bảo mật vững chắc trong việc chuyển phát truyền tin thông qua Cổng vào(gateway) MTS.

Cấu hình AS-IS

Cấu hình TO-BE

Giảm chi phí chuyển phát tin nhắn

Có thể giảm chi phí chuyển phát thay thế tin nhắn văn bản trước đây.

Tăng tiếp điểm khách hàng thông qua điện thoại di động

Với dịch vụ tân tiến bằng điện thoại di động đã làm tăng sự tiện thoại cho khách hàng, có thể sử dụng như một phương tiện giữ khách hàng doanh nghiệp mới

Cung cấp phương án tạo tệp PDF tối ưu cho khách hàng

Có thể chuyển tin nhắn gồm có nội dung khách nhau như URL, hình ảnh, câu dài

Chức năng chính

Công ty khách hàng chủ yếu

Trường hợp điển hình + Xem thêm

SHINHAN BANK MTS Gateway

SHINHAN BANK introduced MTS Gateway to their email marketing system for enhancing the security. - Ensurin...

Xem thêm

Hỏi về sản phẩm

Tel. +82 10-8542-0321

Email. cho720@mnwise.com