products

View my product

Hệ thống kĩ thuật PDF - PDF Security

Là hệ thống kĩ thuật PDF giảm chi phí DM của công ty khách hàng, nâng cao tính tiện ích của khách hàng bằng hệ thống chuyển phát hoá đơn dưới hình thức tệp PDF thay vì dưới hình thức tệp HTML cũ tới khách hàng bằng các kênh khác nhau như tin nhắn, thư điện tử.

Hóa đơn có thể kiểm tra trên điện thoại hoặc máy tính.

Đây là một giải pháp yêu cầu thanh toán bằng PDF có thể kiểm tra trong môi trường khác nhau của người người nhận như máy vi tính bàn, máy tính bảng, điện thoại…v.v.

Nâng cường tính tiện ích cho người sử dụng

Có thể kiểm tra ở phần xem lại cơ bản trên điện thoại di động mà không cần cài đặt ứng dụng nào cả.

Cung cấp phương án tạo PDF tối ưu nhất cho khách hàng.

Có thể tạo cấu hình rồi lựa chọn phương thức tạo tệp PDF tùy theo môi trường của khách hàng và loại hình dịch vụ chuyển phát.

Chức năng chính

Công ty khách hàng chủ yếu

Trường hợp điển hình + Xem thêm

HANA LIFE PDF Bill Statement System

M&WISE developed a PDF bill statement system and multi-channel interface that can send various insurance no...

Xem thêm
JB BANK PDF Bill Statement System

JB Bank implemented a PDF bill system for sending bill statement that can be opened in all environments such...

Xem thêm

Hỏi về sản phẩm

Tel. +82 10-8542-0321

Email. cho720@mnwise.com