Giới thiệu công ty dịch vụ
This is who we are

Kết nối con người, nội dung, dữ liệu qua tài khoản và công nghệ của M& Wise.

Sản phẩm

Thông qua hệ thống kĩ thuật PDF, hệ thống thư điện tử lớn, hệ thống tin nhắn, chúng tôi tổng hợp các kênh các xã hội đang phân tán thành một giúp nhiều quí khách tiện lợi hơn trong công việc tiếp thị.

Dịch vụ

Chúng tôi cũng đưa ra những phương pháp mới giúp khách hàng có thể kết nối xã hội một cách đa dạng thông qua dịch vụ thuê đầu máy thư điện tử lớn, chuông báo Kakao Talk.

WISEU FOR UMS
Unified Messaging System
PDF SECURITY
Hệ thống Báo cáo Hóa đơn PDF
WISEU FOR EMAIL
Hệ thống tiếp thị qua email
KAKAO BIZ MESSAGE
Chuông báo Talk/Talk bạn bè
MZIGI ASP SERVICE
Dịch vụ đại lí chuyển phát
MZIGI ASP SERVICE
Thuê máy chủ thư điện tử lớn
đang hỗ trợ

M&Wise chúng tôi đang hỗ trợ khách hàng có sử dụng dịch vụ bảo trì tốt nhất an toàn và hiệu quả đối với sản phẩm.

Phím tắt
Về chúng tôi

Là giải pháp số 1 toàn cầu kết nối con người với con người, chúng tôi luôn giúp khách hàng thành công.

SNS

Chúng tôi luôn thấu hiểu khách hàng.

WORKS

Đây là trường hợp xây dựng thực tế của M&Wise.

SHINHAN BANK MTS Gateway

SHINHAN BANK introduced MTS Gateway to their email marketing system for enhancing the security. - Ensuring security with a dual firewall between the internal network and the internet network- Applied 'MAIL FORWARDI...

+ Phím tắt
NEWS

Chúng tôi xin chuyển đến quí vị tin tức mới.

[2018-02-23] M&WISE as a Leader of 'Multi-Channel PDF Bill' and 'Image Notice'

M&WISE as a Leader of 'Multi-Channel PDF Bill' and 'Image Notice' (excerpted from Money Today on Feb. 23, 2018) M&WISE (CEO Jo Jong-cheol), a company specialized in integrated messaging, has been selected as '2018 Ex...

+ Phím tắt