ABOUT

Welcome to the Site

Phương châm kinh doanh

Chúng tôi luôn phải đấu trở thành doanh nghiệp lớn với phương châm kinh doanh như sau.

MISSON

Là giải pháp số 1 toàn cầu kết nối con người với con người, chúng tôi luôn giúp khách hàng thành công.

Tầm nhìn
Trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông trên thị trường thế giới.
  • 1. Trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu tiên phong trong tiêu chuẩn của thế giới về dịch vụ tin nhắn.
  • 2. Trở thành một công ty mà nhân viên được đối đãi tốt nhất và là nơi nhân viên muốn làm việc nhất.
  • 3. Hiện thực hóa hiệu suất làm việc của một người đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

Core Value

Giá trị trọng yếu của M&Wise là giá trị trọng yếu trân trọng bất kì thành viên nào của M&Wise với “tiêu chí và nguyên tắc đồng nhất trong suy nghĩ và hành động”. Sáng tạo, nhiệt tình tích cực, lời hứa là DNA thành công vì tương lai to đẹp của M&Wise.

Sáng tạo
[“Cách thức suy nghĩ” của M&WISE]
Tin rằng thật sự có nhiều giải pháp trên thế gian.
Tích cực
[ “Có tấm lòng” của M&Wise]
Luôn luôn nghĩ đến kết quả hàng đầu.
Nhiệt huyết
[“Cách thức làm việc” của M& Wise]
Trước tiên không dễ dàng từ bỏ mục tiêu mà mình đã đặt ra, thử thách thêm một lần nữa.
Lời hứa
[“Triết học cơ sở” của M&Wise]
Việc giữ lời hứa thể hiện sự tôn trọng và khi giữ được lời hứa thì sẽ lấy được lòng tin.

CEO

연구소 총괄

Jo Jong Chul

Phòng nghiên cứu phát triển kỹ thuật

Giá trị hành động lời hứa

Bộ phận dịch vụ

Lee Gang Uk

Bộ phận giải pháp

Kim Byung Jin

Tổ BI 1

Jang Jun Young

Tổ BI 2

Song Yong Hwa

Tổ BI 3

Kim Eun Ki

Tổ BI 4

Song Chi Ho

Sáng tạo [giải quyết, hiệu suất, cải thiện]
Đưa ra và giải quyết vấn đề hay rủi ro.
Phát triển chương trình giải quyết nghiệp vụ lặp đi lặp lại để nâng cao năng suất.
Cải thiện qui trình làm việc để nâng cao nâng suất.
Tình cảm [tình cảm, tấm lòng, lắng nghe]
Sử dụng các câu nói mang tính chất tình cảm như “Làm thử nào, có thể làm được, sẽ tốt thôi”.
Trong hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa thì cũng nên tin tổ trưởng và đồng nghiệp, không né tránh vấn đề.
Khi họp thì không phê phán ý kiến của người khác mà chịu khó lắng nghe.
Nhiệt tình [hợp tác, tích cực, phát triển bản thân, đưa ra ý kiến]
Tự mình tìm việc phải làm và hợp tác cùng tổ trưởng rồi sau đó tiến hành làm.
Tích cự hỗ trợ để đồng nghiệp có thể giải quyết vấn đề.
Luôn nâng cao hiệu suất thông qua việc phát triển bản thân.
Đưa ra ý kiến ít nhất trên 1 lần tại cuộc họp.
Lời hứa [lời hứa, tuân thủ, tích cực]
Giữ đúng lịch trình của mọi công việc đã định.
Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc và ít nhất cũng đến sớm hơn 10 phút trước giờ hẹn (họp/thăm).
Tuân thủ quy định nghiệp vụ trong công ty, tích cực tham gia vào sự kiện của công ty.
(Chuyên cần, workshop, cuộc họp hàng tháng, kiểm tra thông báo và tham gia bỏ phiếu)

Bộ phận dự án giải pháp

Giá trị hành động lời hứa

Bộ phận dự án giải pháp

Shin Seung Chul

Marketing Service Team

Lee Si Hwang

Sáng tạo [kế hoạch, phát hiện, giải quyết vấn đề]
Chuẩn bị kế hoạch B khi có ý kiến quyết định.
Đưa ra những câu hỏi mở nhằm tìm hiểu nhu cầu thiết yếu của khách hàng.
Đưa ra 2 phương án giải quyết vấn đề của khách hàng.
Tình cảm [khuyến khích, tin tưởng, mãn nguyện]
Tin tưởng vào đồng nghiệp và khuyến khích lẫn nhau.
Làm việc tăng cảm xúc mãn nguyện sau khi chấp nhận.
Nhiệt tình [khả năng, đạt được mục tiêu, hết mình, kết quả]
Làm việc với suy nghĩ trọng lòng “mình có thể làm được”.
Liên lạc với người phụ trách khách hàng 1 tháng 1 nhất 1 lần để đạt được mục tiêu kế hoạch dự án.
Dù là vấn đề nhỏ đi nữa cũng tiếp cận bằng nhiều góc độ và đưa ra kết quả tốt nhất.
Lời hứa [chuẩn bị, suy nghĩ, lời hứa, thực hiện]
10 phút chuẩn bị trước, 10 phút hành động trước và 10 phút nghĩ thêm cho khách hàng.
Luôn ghi lại cuộc hẹn với khách hàng để thực hiện.

Bộ phận lý kinh doanh

Giá trị hành động lời hứa

Bộ phận lý kinh doanh

Park Eun Ju

Sáng tạo [ý thức về vấn đề, đối sách cải thiện]
Có ý thức về vấn đề trong mọi công việc quản lí kinh doanh và tìm trên một giải pháp cải thiện.
Tình cảm [thử thách, tích cực]
Không kết luận một cách tiêu cực về công việc mới cần thử thách.
Hợp tác với yêu cầu công việc của các nhân viên với tinh thần tích cực.
Nhiệt huyết [học tập, kiểm tra, xử lí]
Để đứng đầu trong lĩnh vực mình được giao cần học tập thêm bên ngoài đều đặn mỗi năm trên 1 lần về nghiệp vụ.
Sau khi xử lí công việc cần kiểm tra thêm một lần nữa đối với kết quả.
Xử lí triệt để để không phát sinh việc chưa được xử lí.
Lời hứa [lời hứa, thời gian, chính xác, hiểu, kiểm tra]
Ấn định thời gian hẹn giữa nhân viên và khách hàng do yêu cầu của công việc và nhất định phải giữ lời hứa đó.
Giải thích chính xác nội dung yêu cầu và kiểm tra lại xem khách hàng đã hiểu rõ hay chưa.