services

Feel service

Thư điện tử lớn(dung lượng lớn) hiworks

Có thể gặp dịch vụ thư điện tử lớn Mzigi bằng dịch vụ thêm của hiworks dịch vụ phần mềm nhóm
Có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử lớn với cước phí có tính cạnh tranh hơn là chế độ cước cố định hàng tháng

Trình tự sử dụng


Đăng nhập hiworks

Home Office-kích thư điện tử lớn

gia nhập hội viên

thanh toán và sử dụng dịch vụ

Hỏi về cách sử dụng

Tel. +82 10-8542-0321

Email. cho720@mnwise.com

URL. www.hiworks.com