ABOUT

Welcome to the Site

Lịch sử

Giải thưởng và thời gian đi đến của M&Wise.

Công ty cổ phần M&Wise được thành lập vào năm 2014, đã phát triển tới nay qua việc tăng cường các dự án và luôn luôn nâng cao kĩ thuật.

Lịch sử

Con đường đi đến của M&Wise

2016
 • Mở dịch vụ tin nhắn kinh doanh KakaoTalk.
 • Ra mắt thư viện đa năng UMS
2015
 • Đăng kí sáng chế “MTS Gate”.
 • Giải thưởng khách hàng hài lòng sản phẩm mới năm 2015 báo điện tử ‘Wise for UMS’.
 • Được chọn là công ty hợp tác ưu tú của ICT thẻ Shinhan.
2014
 • Ra mắt “hệ thống kĩ thuật PDF’, ‘Cổng vào MTS Gateway’ vì thông tin cá nhân.
2013
 • Nâng cấp phiên bản giải pháp UMS ‘wiseU V5.6’.
2012
 • Ra mắt ‘wiseU Failover’ Hệ thống dự phòng lỗi UMS.
 • Thiết lập phương châm của công ty với mục đích kinh doanh giá trị.
2011
 • 서Được chỉ định là doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu thế hệ mới của thành phố Seoul.
 • Đăng kí sáng chế ‘phương pháp chuyển phát hóa đơn bằng thư điện tử.
 • Đăng kí sáng chế ‘hệ thống phân loại và chia sẻ thư điện tử sử dụng thẻ thứ bậc.
2010
 • Được chứng nhận 'wiseU' GS(Good Software)
 • Ra mắt dịch vụ Web, chuyển phát đại lý, 'mzigi' ASP.
 • Chuyển trụ sở chính (Guro Digital)
2009
 • Chứng nhận doanh nghiệp điển hình
 • Nhận INNO-BIZ doanh nghiệp vừa và nhỏ loại hình đổi mới kĩ thuật.
 • Ra mắt dịch vụ tin nhắn tổng hợp chuyên dùng cho CRM salesforce.com.
2008
 • Ra mắt dịch vụ kênh tiếp thị điện thoại di động cơ sở UMS.
 • Thành lập viện nghiên cứu trong doanh nghiệp M&Wise.
 • Ra mắt hệ thống ‘wiseW’ tiếp thị kênh tổng hợp dựa trên web điện thoại di động.
 • Ra mắt ‘wiseU’ giải pháp UMS thế hệ mới.
2004
 • Chuyển trụ sở công ty (Gasan Digital Complex)
 • Thành lập công ty cổ phần M&Wise.